‘Psyworks’ werd in mei 2009 opgericht door Sigrid Seurynck.
De naam ‘Psyworks’ is een samenstelling van de woorden ‘psyche’ en ‘works’, waarbij wordt uitgegaan van het werken met de psyche van de mens.

Dit betekent dat we een therapeutische werkrelatie opbouw met onze cliënten vanuit een onvoorwaardelijke aanvaarding van hun psyche, waarbij we op een empatische en authentieke manier samen met de cliënt een weg wil bouwen die zij in handen nemen.

Met onze praktijk wensen we een constructief aanbod te doen naar individuen (kinderen en jongeren) of gezinnen die problemen ervaren in hun functioneren binnen de verschillende levensdomeinen waarbinnen ze zich bewegen.

Medewerkers

Psychotherapeuten

Sigrid Seurynck (°79)
 • Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (Universiteit Gent, 2002).
 • Vierjarige Postgraduaatopleiding Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen, 2011).
 • Ontwerper van methodiek ‘OKVA - Ouder-Kind Verbinding bij Autisme spectrum stoornissen’ (2012).
 • Bachelor na Bachelor ‘Educatieve benadering van personen met een autismespectrumstoornis (Plantijn Hogeschool Antwerpen, 2004).
 • Ervaring binnen het buitengewoon onderwijs, hoger onderwijs en binnen een praktijk voor kinderpsychologie.
 • Bijscholingen rond 'interactieve resonantie in speltherapie', 'FloorPlay' en diverse nascholingen binnen thema autisme spectrum stoornissen.
 • Gastdocent aan de Howest, banaba buitengewoon onderwijs.
 • Erkend psychotherapeut bij VVCEPC - Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntele Psychotherapie en Counseling vzw.
 • Lid van de VVVO - Vereniging voor Orthopedagogen.
 • Lid van de vereniging voor Psychodrama.
 • Ondervoorzitter van de Regionale Psychologenkring (www.psychologenkring.be)
 • Belangstellend lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Belangstellend lid van de Belgische federatie van Psychologen
 • Lid van WAIMH-Vlaanderen, ‘World Association for Infant Mental Health’

Mattijs Leenknegt (°79)
 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin (Universiteit Leuven, 2003).
 • Eénjarige Postgraduaatopleiding Gestalt Psychotherapie
 • Vierjarige Postgraduaatopleiding Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen, 2013).
 • Docent aan hogeschool Vives, SAW, Toegepaste Psychologie
 • Ervaring in het (bijzonder) jeugdwerk, het vormingswerk (sociale vaardigheden), het middelbaar onderwijs en groepsprivépraktijk van psychologen (Marke, 2008-2011)
 • Bijscholingen rond ‘Mindfulnes Based Cognitive Therapie’, ‘Filosoferen met kinderen’, ‘Muzische expressie’
 • Lid van de Regionale Psychologenkring (www.psychologenkring.be)
 • Erkend psychohtherapeut bij VVCEPC - Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntele Psychotherapie en Counseling vzw.
 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen.

Myriam Ernalsteen (°79)
 • Licentiaat in de klinische psychologie (Universiteit Gent, 2002).
 • Tweejarige postgraduaatopleiding contextuele hulpverlening.
 • Vierjarige postgraduaatopleiding Systeemtheoretische psychotherapie (interactie-academie Antwerpen - in opleiding)
 • Diverse bijscholingen rond gesprekstechnieken, begeleiding na echtscheiding, werken met duplo-poppen.
 • Docent aan hogeschool Vives, IPSOC, toegepaste psychologie
 • Ervaring (2002 -2008) als psycholoog binnen het CAW Midden West Vlaanderen: opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding, relationele therapie, begeleiding na echtscheiding
 • Ervaring als psycholoog binnen een psychologenpraktijk (2007 – 2010)
 • Erkend door de psychologencommissie. Erkenningsnummer: 792107045
 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
 • Lid van de Regionale Psychologenkring (www.psychologenkring.be)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Annelien Mees (°89)
 • Master of Science in de psychologie: Afstudeerrichting klinische psychologie (Universiteit Gent, 2012)
 • Eenjarige basisopleiding in de experiëntiële- en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (School of Experential - Dialectical Psychodrama, 2012 - 2013).
 • Vierjarige Postgraduaatsopleiding Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen, in opleiding)
 • Ervaring als zorgcoördinator in het basisonderwijs en kinderpsycholoog op de dienst pediatrie van een algemeen ziekenhuis
 • Bijscholing rond het werken met duplopoppen
 • Vormingen rond gesprekstechnieken, echtscheiding, pesten, verlieservaringen, zelfverwonding,...
 • Ervaring als zorgcoördinator in het basisonderwijs
 • Erkend door de psychologencommissie - erkenningsnummer: 892112213
 • Lid van Belgische Federatie van Psychologen
 • Lid van de Regionale Psychologenkring (www.psychologenkring.be)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Belangstellend lid van VVCEPC - Vlaamse vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële psychotherapie en counseling vzw
 • Lid van de vereniging voor psychodrama

Ellen Bolsens
 • Master in de klinische psychologie (Leuven – 2010)
 • Vierjarige therapieopleiding in de interactionele vormgeving (Berchem – 2014)
 • Ervaring in het buitengewoon onderwijs (2013 – heden)
 • Regelmatige bijscholingen in het kader van (contextuele) psychotherapie, ASS en de psychotherapeutische begeleiding van kinderen.
 • Getuigschrift kindertherapie, kortdurende opleiding (Berchem – 2010)
 • Getuigschrift contextuele therapie (Sint-Niklaas – 2009)
 • Ervaring als therapeut in zelfstandige praktijk (2011-2013)
 • Lid van de VVTIV
 • Lid van de Regionale Psychologenkring (www.psychologenkring.be)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen

Aurélie Bovyn (°82)
 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Katho - IPSOC Kortrijk, 2006).
 • Vierjarige specialisatieopleiding 'Experiëntieel integratief psychotherapeut voor kinderen, jongeren en hun context' (Faculteit voor Mens en Samenleving te Turnhout, in opleiding).
 • 'Psychodiagnostiek als proces: belevingsonderzoek als proces vanuit een psychodynamische visie.', RINO Vlaanderen (Martine Sucaet & Sabine Kapcia, 2010).
 • Diverse bijscholingen rond psychodiagnostiek, kinderen in (echt)scheidingsituaties en emotionele pijn en verlieservaringen bij kinderen.
 • Psychotherapeute (deeltijds) voor kinderen, jongeren en hun gezin binnen het Revalidatiecentrum Ter Eecken (Oudenaarde, 2008 - Heden).
 • Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • Ervaring, zowel diagnostiek als therapie, met kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Wouter Roelstraete (°77)
 • Meester in de schilderkunst (Sint Lucas Gent, 1999).
 • Aggregaat initiële lerarenopleiding SO (Sint Lucas Gent, 2000).
 • Vierjarige opleiding gestalttherapie (IVC - in opleiding).
 • Psychodrama-opleiding—ervaringsgroep en vervolgmodule (school for experimental-dialectical psychodrama, 2010).
 • Eenjarige basisopleiding in de experiëntiële- en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie - School of Experential - Dialectical Psychodrama (2011 - 2012).
 • Ervaring in het buitengewoon onderwijs aan leerlingen met autisme (OV4).
 • Ervaringsdeskundige ASS.

Maatschappelijk werker

Lesly Windels (°75)
 • Bachelor Maatschappelijk Werk
 • Ervaring (2000-2012) als coördinator van de dienst autisme in het Revalidatiecentrum Overleie
 • Ervaring in de diagnostiek autismespectrumstoornis (intakegesprekken, klasobservaties, resultaatgesprekken en ouderbegeleiding).

Studiebegeleider

Ann-Sofie Decoutere (°79)
 • Bachelor Lager Onderwijs (Katho-Reno Torhout 2000).
 • Bachelor na Bachelor zorgverbreding en remediërend leren (Vives -KHBO-Brugge, 2013-2014)
 • Ervaring in het opstellen en begeleiden van aparte leerlijnen en handelingsplannen voor kinderen met leerproblemen.
 • Ervaring in het opstellen van studieplanningen.
 • Ervaring in het toepassen van verschillende studeertechnieken.
 • Bijscholing ‘motiverende leerbegeleiding/ leercompetenties ontwikkelen’.
 • Bijscholing ‘Goed brein-en geheugengebruik stimuleren bij kinderen’.


Team overleg

In Psyworks wordt er in team gewerkt. Dit houdt in dat we tijdens de interne overlegmomenten gebruik kunnen maken van elkaars competenties en ervaringen. Indien nodig wordt een begeleiding door meerdere therapeuten opgenomen. Alle therapeuten werken vanuit eenzelfde therapeutische visie waarbij de klemtoon ligt op de cliënt binnen de context. Daarnaast vinden wij een multidisciplinaire samenwerking met andere professionele hulpverleners belangrijk, dit steeds in overleg en met de toestemming van de cliënt/het cliëntsysteem.