familiale bemiddeling

Conflicten in familiale kring komen voor, vaker dan iedereen zou willen. Soms kunnen deze conflicten zo hoog oplopen dat er geen uitweg meer wordt gezien en er externe hulp nodig is.

Hiervoor kan je terecht bij een erkend familiaal bemiddelaar, opgeleid om mensen in conflicten te begeleiden in het zoeken van gezamenlijke oplossingen. De familiaal bemiddelaar is een onbevooroordeelde derde die gelijkwaardig luistert naar de behoeften van alle betrokkenen om samen te zoeken naar werkbare, evenwichte oplossingen voor de specifieke situatie. De bemiddelaar helpt om oordelen en verwijten om te buigen in verlangens, eisen in verzoeken en standpunten in belangen. Een voorname taak van de bemiddelaar is moeilijke communicatie ondersteunen zodat alle betrokkenen elkaar kunnen begrijpen.

Scheidingsbemiddeling

Hoe moeilijk ook,  in sommige situaties is echtscheiding de enige manier om tot oplossing te komen. Scheiden maakt veel emoties en anstige vragen los. Scheidingsbemiddeling is een proces waarbij de familiaal bemiddelaar ondersteunt om de (echt)scheiding als koppel te regelen op grond van onderlinge toestemming (EOT). In dialoog wordt er gewerkt naar een duurzaam bemiddelingsakkoord op relationeel, financieel en materieel vlak.  Samenwerken aan een oplossing maakt dat gemaakte afspraken beter gerespecteerd kunnen worden. De familiaal bemiddelaar kan het gemaakte bemiddelingsakkoord laten bekrachtigen door de rechtbank waardoor de echtscheiding wordt voltrokken.

Aandacht voor de kinderen

Mensen scheiden als partner en niet als ouder. Wanneer er kinderen zijn, blijven jullie samen ouder. We proberen een goede regeling voor  gedeeld ouderschap  met jullie te ontwikkelen. Deze regeling wordt meegenomen in het bemiddelingsakkoord van de echtscheiding op basis van onderlinge toestemming (EOT).

Ouderschapsbemiddeling  

Ouderschapsbemiddeling is interessant wanneer er opnieuw afspraken omtrent de kinderen moeten gemaakt worden. Gezien levensomstandigheden wijzigen, wordt er samen gekekn welke moeilijkheden zich aandienen en welke passende keuzes kunnen worden gemaakt.

Bij ouderschapsbemiddeling hebben we het enkel over de kinderen, we gaan op zoek hoe we onze rol als ouder en ex-partner beter kunnen onderscheiden. We oefenen om tijdens en na de relatiebreuk in de eerste plaats met elkaar te praten als ouder om tot een hernieuwd gedeeld ouderschap te komen.

Voordelen

De onmiddelijke voordelen van bemiddeling zijn:
- Relatief korte tijdsduur om tot een akkoord te komen
- Goedkoper dan een procedure voor de rechtbank
- Minder emotionele belasting, minder kans op escalatie
- Persoonlijk welzijn van de betrokkenen staat op de voorgrond
- Het welzijn voor de kinderen is voortdurend aanwezig
- Betrokkenen blijven met elkaar in gesprek over moeilijke onderwerpen.

Er is een nauwe samenwerking met familieadvocaten en notarissen.

Uw dossier wordt volledig door ons opgemaakt en overgemaakt aan de rechtbank.

Tarieven

Alle kosten worden door de betrokken, in onderling overleg, gedeeld.

Bij de opstart van een bemiddeling wordt een bemiddelingsprotocol door beide partijen ondertekent waarin de voorwaarden van de bemiddeling zijn vastgelegd.

Een sessie duurt anderhalf uur. De kostprijs van een sessie is  90€. Het aantal sessies wordt in onderling overleg bepaald en wordt beïnvloed door wat de situatie vereist om tot een bemiddelingsakkoord te komen. Daarnaast is er een kost voor de opmaak van het dossier van 45 €/uur.

Afspraken die niet kunnen doorgaan, dienen 24 uur vooraf afgemeld te worden, zo niet wordt een annuleringskost aangerekend van 45€.